Bratislava Petržalka, čis. kobercov

Strojové čistenie kobercov v Bratislave Petržalke je pre našu spoločnosť jedna z hlavných upratovacích služieb. Náš tím pracuje s najmodernejšou technikou a vysoko účinnou chémiou. Aby sa dosiahli maximálnych výsledkov, aplikujeme strojové čistenie kobercov. Mnoho firiem pracuje ešte s metódou extrakčnou, ale tá nie je tak účinná a jej výsledky nezodpovedajú našim predstavám. Chémia, ktorá je aplikovaná do vlákien koberca je okamžite odsatá a tak nemá tekutina šancu zreagovať a koberec je tak nedostatočne vyčistený. Kým metóda strojového čistenia kobercov spočíva v tom, že sa chémia jemne vpracujeme do štruktúry koberca a rotačné kefy ju rovnomerne rozdelia tak, aby po tom, čo je odsatá tekutina boli odstránené aj nečistoty. Vašu požiadavku môžete vybaviť buď telefonicky alebo na emaili centrala@a-servislipka.cz.

Adresy, na ktoré sme posielali cenovej ponuky, alebo realizovali strojové čistenie:

Pílska 5, 955 01 Topoľčany … Brigádnická 24, 84110 Bratislava – Devín … Štúrova 5, 018 41 Dubnica nad Váhom … Masarykova 13, 040 01 Košice … Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica … Starý most 9, 926 01 Sereď … Gbelská 15, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Kuzmányho 16, 911 01 Trenčín … J. Murgaša 1, 971 01 Prievidza … Pračanská 35, 831 07 Bratislava – Vajnory … Dlhá 2, 851 10 Bratislava – Čunovo … Starohájska 5, 917 01 Trnava … Radlinského 2747, 901 01 Malacky … Sládkovičova 57, 965 01 Žiar nad Hronom … Mnoheľova 3, 058 01 Poprad … Železničná 4, 920 01 Hlohovec … Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava – Petržalka … Martina Kukučína 17, 048 01 Rožňava … Podháj 3, 841 03 Bratislava – Lamač … P. Mudroňa 41, 036 01 Martin … Bernolákovo námestie 24, 940 51 Nové Zámky … Sládkovičova 34, 080 01 Prešov … Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves … Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen