Košice

Hĺbkové čistenie a tepovanie kobercov

Hĺbkové čistenie a tepovanie kobercov

Prácu, ktorá bola zameraná na strojové čistenie a tepovanie kobercov , sme realizovali 27. septembra 2013. Pri tomto strojovom čistení kobercov bolo spotrebovaných10 litrov čistiacej chémie a celá akcia bola vykonaná dvoma našimi zamestnancami, ktorí celú prácu zvládli za 12 hodín.

Pre čo najlepšie strojové čistenie kobercov používame kotúčový stroj a veľmi kvalitnú a účinnú […]

Čistenie markíz a žalúzií Košice

Čistenie markíz a žalúzií Košice
Firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. disponuje širokým portfóliom služieb, ktoré poskytuje svojím zákazníkom. Medzi tieto služby patrí aj čistenie a umývanie markíz v Košiciach, kde zabezpečujeme čistenie plastových aj látkových markíz. Čistenie látkových markíz je najzložitejšie na čistenie a umývanie markíz v Košiciach. Je to z dôvodu, že látkové markízy sú znečisťované agresívnymi mestskými spádmi. […]

Strojové čistenie podláh Košice

Strojové čistenie podláh Košice
Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA pôsobí aj v oblasti čistenia podláh a pre svojich zákazníkov zabezpečuje strojové čistenie a umývanie podláh Košice. Ak realizujeme generálne strojové čistenie a umývanie podláh v Košiciach používame kotúčový stroj a vysoko výkonný vysávač. Aj vďaka týmto zariadeniam sme schopní vyčistiť rôzne druhy podláh. Prvým dôležitým krokom […]