voskovanie podlahy

Strojové čistenie podláh Bratislava

Strojové čistenie podláh Bratislava

Pokiaľ si zákazník nechá zaistiť našou upratovacou firmou strojové a umývanie čistenie podláh v Bratislave, bude mu doporučené, aby si svoju podlahu nechal zakonzervovať. Zakonzervovanie spočíva v tom, že na podlahu nanesie vosk (priemyselný polymér), ktorý zabráni preniknutiu nečistôt hlboko do podlahy. Akonáhle je dokonale vykonané strojové čistenie a umývanie podláh Bratislava, nanášame na podlahu […]

Umývanie okien vo výške a voskovanie podláh Bratislava

Umývanie okien vo výške a voskovanie podláh Bratislava
Zákazka umývanie okien Bratislava a strojové čistenie a voskovanie (fluatácia) podláh Bratislava – išlo o zabezpečenie umývania okien na ploche 228 m2 a pri strojovom čistení podláh sa jednalo o plochu 650 m2. Zákazka bola vykonaná 5. augusta piatimi našimi zamestnancami a trvala 13 hodín.

Pre kvalitne realizované umývanie okien Bratislava sme využili […]