Koberce, čalúnenie, Bratislava

Za dobu našej pôsobnosti v oblasti čistenia kobercov, kresiel, čalúnenia a pod. sme vyskúšali množstvo metód a techník čistenia kobercových plôch Bratislava. V súčasnej dobe využívame na základe našich skúseností výlučne strojové generálne vyčistenie kobercov pomocou kotúčového stroja. Takýchto výsledkov, ktorých docielime so súčasne využívanou strojovou technikou, sme nikdy predtým so žiadnou inou metódou čistenia kobercových plôch nedocielili. Ostatné metódy čistenia kobercov v Bratislave nie sú tak dôkladné a kvalitné a nevyčistia koberec tak do hĺbky ako za pomoci čistiaceho kotúčového stroja. Tieto ostatné metódy by sme označili skôr za povrchové než hĺbkové.

Tomanova 1059, 83107 Bratislava – Vajnory … Panónska cesta 3, 851 04 Bratislava-Petržalka … Popradská 22, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Námestie sv. Michala 4, 920 01 Hlohovec … Záhorská 11, 84106 Bratislava – Záhorská Bystrica … Obchodná 10, 018 41 Dubnica nad Váhom … Ilkovičova 30, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Nábr. 4. apríla 1984, 031 01 Liptovský Mikuláš … Rázusova 1842, 052 01 Spišská Nová Ves … Mierové námestie 31, 911 01 Trenčín … Hraničná 1, 058 01 Poprad … J. I. Bajzu 10, 971 01 Prievidza … Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom …Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok … Jilemnického 4, 036 01 Martin … SNP 5, 940 60 Nové Zámky … Timonova 3, 040 01 Košice … Štefánikova 14, 020 01 Púchov … Madačova 4, 034 01 Ružomberok … Jeruzalemská 15, 917 01 Trnava … Jánosa Eszterházyho 3, 929 01 Dunajská Streda … Garbiarska 903, 031 01 Liptovský Mikuláš … Chmelinec 821, 020 01 Púchov … Šafárikova 34, 924 01 Galanta … Segnáre 12, 841 03 Bratislava – Lamač … Podjavorinskej 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Kukučínova 16, 974 01 Banská Bystrica  … Námestie slobody 28, 971 01 Prievidza … Jedlíkova 5, 010 15 Žilina … Kubányho 6, 960 01 Zvolen … Priemyselná 1303, 965 01 Žiar nad Hronom … Bajkalská 22, 080 01 Prešov … Šrobárová 2, 058 01 Poprad …Bratislavská 80, 902 01 Pezinok … Malé námestie 20, 901 01 Malacky … Piaristická 4, 911 01 Trenčín … Hálova 6, 851 01 Bratislava – Petržalka … 8. Mája 55, 926 01 Sereď