Kvalitné umývanie okien, výkladov i z lana horolezecky Bratislava

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. poskytuje služby spojené s umývaním a čistením okien, výkladov a ďalších presolených plôch v Bratislave. Zabezpečujeme pravidelné alebo výlučne jednorazové umývanie. Najvyužívanejším programom pre pravidelné servisné čistenie. Tento program je využívaný predovšetkým obchodnými centrami. Tieto obchodné centrá patria k naším stálym zákazníkom, ktorým zabezpečujeme čistenie v servisnom cykle 1x za 30 dní. Naša firma zabezpečuje čistenie nie len pre veľké, ale aj pre malé firmy či súkromné osoby. Firma sa zaoberá: Servisné, nárazové a jednorazové umývanie výkladov v obchodoch a prevádzkach v obchodných centrách a na uliciach miest. Umývanie a čistenie plastových okien, kastlových okien, balkónových okien, ventilácií, strešných okien, neotvárateľných okien, sklenených stien, výťahov, kancelárií. Po odstránení strhnutých fólií, plagátov, nedovoleného výlepu, reklamných polepov, polepov z akcií oškriabeme citlivo korundovými žiletkami  prebytky lepidiel, tak aby sa nepoškodili a nepoškriabali výklady. Umývanie a čistenie okien v domácnosti, vo firme, v obchode, prevádzke, v byte, na dome a v rodinnom dome. Umývanie a čistenie výkladov vykonávame vo všetkých mestách SR. Umývanie a čistenie výkladov, vytrín, loga, vývesných štítov, sklenených a presklených stien, prepážok, zrkadiel, zrkadlových stien, sklenených paravanov, skúšobných kabín, mreží a roliet, po stavbe, remeslách, maľovaní, rekonštrukcii, renovácii, maliaroch, sklenároch, pred otvorením predajne, po aranžérke, po sťahovaní, pred otvorením novej predajne, po aranžovaní výkladov. Umývanie a čistenie okien, výkladov presklených plôch po maľovaní, remeslách, maliaroch, rekonštrukciách, stavbe, prestavbe, výmene skiel a výkladov, pred otvorením prevádzky, pri otvorení novej prevádzky a obchodu. Pred umytím okien a výkladov vám z výkladov odstránime všetky farby, silikóny, polepy, reklamné polepy, plagáty, reklamy a plagáty z nedovoleného výlepu. Pred umývaním výkladov zaistíme strhnutie a odstránenie fólií, polepov z akcií. Umývanie a čistenie presklených plôch sme zabezpečovanie na týchto miestach:

Jozefa Hagaru 4, 831 51 Bratislava – Rača, Bratislava 3 … Mandľová 58/21, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Šachorová 29, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Kovácsova 357/133, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Karloveská 63, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Dlhá 92/16, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Bullova 17, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Mostná 221, 949 01 Nitra … Priemyselná 2681/5, 917 01 Trnava … Generála Milana Rastislava Štefánika 6840, 911 01 Trenčín … Továrenská 2206/13, 901 01 Malacky … Poľná 6, 903 01 Senec … Nová 5, 902 03 Pezinok … Priemyselná 81/12, 971 01 Prievidza … M. Kukučína 676/3, 960 01 Zvolen … Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom … Predmestská 1608/90, 010 01 Žilina … Kremnička 2611/53, 974 05 Banská Bystrica … Jilemnického 3576/3, 080 01 Prešov … Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – Juh, Košice … Partizánska 687/88, 058 01 Poprad … Stummerova 1276/140, 955 01 Topoľčany … Čerešňová 4655/16, 940 02 Nové Zámky … Kočovská 1899/3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ­… Štúrova 101/1, 018 41 Dubnica nad Váhom … Novoveská cesta 929/31, 054 01 Levoča … Inovecká 2828/10, 052 01 Spišská Nová Ves … Kollárova 4329/85, 036 01 Martin … Niklová 4389, 926 01 Sereď … Gabčíkovská cesta 50, 929 01 Dunajská Streda … Vápenka 7456/5, 034 01 Ružomberok … Okoličianska 471/63, 031 01 Liptovský Mikuláš … Hollého 7, 920 01 Hlohovec … Rekreačná 4750/13, 921 01 Piešťany … Matúškovská cesta 884/11, 924 01 Galanta … Hviezdoslavova 721/90, 900 31 Stupava … Petržalská 7, 060 01 Kežmarok … Na Kopanici 1446/13, 026 01 Dolný Kubín … M. R. Štefánika 583/201, 075 01 Trebišov … Mičkova 454/31, 085 01 Bardejov … Mierová 64, 066 01 Humenné … Železničný rad 84/7, 968 01 Nová Baňa … Priemyselná 260, 966 01 Hliník nad Hronom … Lintich 1710/1B, 969 01 Banská Štiavnica … Pionierska 13, 962 12 Detva … 9. mája 7, 977 03 Brezno … Okružná 441, 049 11 Plešivec … Hlavné námestie 27, 936 01 Šahy … A. Pénteka 5, 982 01 Tornaľa … Turňa nad Bodvou 354, 044 02 Turňa nad Bodvou … Bačkovská 613/33, 078 01 Sečovce … Tolstého 84/8, 079 01 Veľké Kapušany … Širiava 458/29, 094 31 Hanušovce Nad Topľou … Hrnčiarska 1604/11, 091 01 Stropkov … Dr.Goldbergera 248, 089 01 Svidník … 17. novembra 70, 083 01 Sabinov … Zimná 964/80, 064 01 Stará Ľubovňa … Hlavná 417, 053 33 Nálepkovo … Gelnica 1343/5, 056 60 Gelnica … Pekážka 724/9-18, 033 01 Liptovský Hrádok … Slnečná 165/22, 029 01 Námestovo … Horná Streda 395, 916 24 Horná Streda … Študentská 2048/41, 069 01 Snina …