Aj keď máme v slove „paropriepustnostnosť“ paru, slovo nemá s varením nič spoločné. To, čo sem naozaj patrí je vlhkosť, ale tú si v danom prípade každý rád odpustí. Reč je totiž o stenách zatepleného domu, vodnej pare, vlhkých miestach, a hlavne – plesniach, riasach a mikroorganizmoch. Pleseň na fasáde je – bez akéhokoľvek preháňania – viac ako nepríjemným prekvapením, ktoré si však vyžaduje rýchle a odborné riešenie. O čo teda ide a ako sa s týmto prírodným prejavom na fasáde vysporiadať?

Plesne. Obzvlášť nevítaná návšteva

plesne

Vlhnutie muriva a fasády domu takmer vždy sprevádza výskyt plesní a ich prítomných jedov, tzv. mykotoxínov. Zhluk žijúcich plesní vyzerá ako spleť tenučkých vlákien a z diaľky pripomína hebký sivastý povlak. Plesne a riasy žijú najmä tam, kde je vzduch presýtený vlhkosťou, panuje tu optimálna teplota a okolím prúdi dostatok kyslíka. Plesne voňajú trochu železito, po hubách a ich spektrum siaha od žltej, cez oranžovú, šedozelenú, hnedú až po čiernu farbu.

Okrem fasády, teda obvodového plášťa ich môžeme ľahko nájsť na stenách pri štíte, okolo okien, dverí, parapetných dosiek alebo obkladov. Častejšie sa objavujú na severných stránách budovy alebo miestach, kde cez deň býva menej slnečného svetla. Okrem estetických mínusov sú plesne značným rizikom pre naše zdravie. Vyvolávajú alergie, ťažkosti s dýchaním, rôzne infekcie alebo ekzémy a zápaly kože. Ak to povieme zjednodušene, tak v prípade plesní platí: čím viac neželanej vlhkosti, tým vyššia pravdepodobnosť výskytu plesní a mikroogranizmov.

Paropriepustnosť. Kľúčová vlastnosť každej steny

plesne

Na začiatok stručne. Každá správne a dobre zateplená fasáda domu dýcha. Ak nahradíme tento poetický obraz technickým pojmom, budeme hovoriť o paropriepustnosti obvodovného plášťa. V kocke ide o to, aby steny zo svojho vnútra vylučovali vlhkosť a vodnú paru. Odborník túto vlastnosť označuje ďalšou špecifickou veličinou, tzv. difúznym odporom. Čím väčší je difúzny odpor steny, tým menej vody sa dostane von. Stena tak vlhne a nedýcha. Hodnoty paropriepustnosti ovplyvňuje aj materiál z ktorého je stena postavená, resp. hrúbka jej konštrukcie. V prípade zateplenej fasády je treba vziať do úvahy tiež konkrétny typ muriva a použitý systém zateplenia, teda všetky jeho jednotlivé vrsty.

Podstatný fakt, či fasáda domu dostatočne dýcha, ovplyvňuje v prvom rade samotný materiál z ktorého bola stena zhotovená. Zateplenie hrá síce úlohu druhej, ale nesmierne dôležitej línie. Murivo z plných tehál alebo iných hutných prvkov si poradí s akýmkoľvek systémom zateplenia bez väčších komplikácií, pričom treba upozorniť, že musí byť realizovaný odborníkmi na primeranej technologickej úrovni.

Netreba tiež podceniť základnú poučku. Keď máme v pláne zatepľovať starší dom, kde je murivo poškodené vlhkosťou alebo sú steny zhotovené z prvkov s vyššou konštrukčnou paropriepustnosťou (napr. pórobetón), prípadne ide o rýchlo postavený nový dom, treba zvoliť taký zastepľovací systém, ktorý fasáde umožní zbaviť sa vlhkosti rýchlejšie. Týmto krokom obmedzíme šancu na budúci vznik a rasti mikroorganizmov a plesní.

Ak chceme získať istotu, že zateplenie bude na našom dome fungovať správne, treba jednoznačne osloviť odborníkov. Celý projekt posúdia najmä z pohľadu difúzneho odporu, teda chovania sa vlhkosti v danom objekte. Zároveň prídu s vhodným riešením, ktoré dokáže elimnovať učinkovanie vodnej pary a zabezpečí adekvátnu paropriepustnosť stien a fasády.

Čo robiť, ak sa pleseň objaví?

Keď sa však vlhkosť, vodná para a kondenzovaná voda, príp. iné faktory “postarajú” o prvé plesne na fasáde, treba vyhľadať pomoc skúsených profesionálov a nechať im priestor a čas, aby mohli urobiť svoju prácu.

Jednou z popredných spoločností, ktorá sa odstraňovaniu plesní a ochrany stien a fasád venuje profesionálne už dve desaťročia je A SERVIS LIPKA. Odborníci tejto firmy dôverne poznajú zázemie všetkých krokov, ktoré vedú k úspešnému boju s akoukoľvek plesňou nášho domu. Za dvadsať rokov práce tak spoločnosť pomohla nielen početným firmám, obchodným spoločnostiam, ale aj súkromníkom. Dnes A SERVIS LIPKA pracuje na zaslúženej pozícii lídra v celej strednej Európe.

Odborne zvládnuté a v teréne preverené know-how, ktoré A SERVIS LIPKA uplatňuje má niekoľko základných krokov. Na začiatku stojí veľmi precízne odstránenie všetkých biologických nečistôt, ktoré fasádu v priebehu času pokryli. Technologickou nevyhnutnosťou je povinnosť pracovať vždy mokrým spôsobom. Odstraňovať plesne a riasy suchou cestou je smerovanie k ďalším problémom. Nielenže sa spóry rias a plesní vzduchom rozšíria po okolí a teda na iné miesta fasády, ale zmysel vynaloženej práce ostane viac ako otázny.

plesnePre konečný úspech je kvalita prvotného čistenia kľúčová. Ochranný a dezinfekčný náter sa totiž musí nanášať len na dokonale čistú plochu, ktorá je zbavená aj tých najmenších čiastočiek nečistôt. Ak pracovník firmy A SERVIS LIPKA uzná, že je tento prvý krok v poriadku, nechá sa celá fasáda náležite vysušiť. Až v tejto fáze príde na rad dezinfekčný náter SANTOP LIKVID PROFI. Tento vysoko účinný a progresívny chemický prostriedok treba nechať na fasáde pôsobiť 24 hodín, aby sa mohol vytvoriť dostatočný technologický priestor pre druhý krok , a to aplikáciu náteru priemyselného polyméru LSG.

Keď sa práca zamestnancov A SERVIS LIPKA dostane až sem, nasleduje otázka ako vyriešiť prípadnú výmaľbu ošetrovanej fasády. Adresátom takejto otázky sa samozrejme stáva správca objektu alebo majiteľ nehnuteľnosti. Vzniká tu priestor pre estetickú úpravu a zjednotenie omietky celej fasády. Po uzavretí otázky prípadnej výmaľby sa tak pripravuje nanesenie priemyselného polyméru LSG.

Pár slov o prednostiach a výhodách polyméru LSG. Tou vôbec najdôležitejšou vlastnosťou je – v úvode tohoto článku – už spomenutý difúzny odpor. Iba pre osvieženie. Vodná para, obsiahnutá vo fasáde, môže vďaka tomuto náteru bez komplikácií unikať do okolia. Na druhej strane sa do steny nedostane atmosférická vlhkosť a fasáda je tak spoľahlivo chránená v intervale od 4 do 6 rokov. Inou, a tiež nemenej dôležitou prednosťou priemysleného polyméru LSG je schopnosť blokovať ďalšie mikrobiálne napadnutie vyčistenej plochy.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA realizuje túto dokonale osvojenú a progresívnu technológiu v rámci celej strednej Európy. Spokojných klientov má nielen Českej republike alebo na Slovensku, ale aj v Nemecku a Rakúsku. Zásadnou prednosťou priemyselného polyméru LSG je záruka vysokej účinnosti a dlhodobej životnosti, ktorá sa v závislosti od klimatických podmienok pohybuje od 4 do 6 rokov. Náter LSG je v súčasnosti považovaný za vôbec najúčinnejší prostriedok progresívnej ochrany stien a fasád voči mikrobiálnemu napadnutiu.