Posprejovanú garáž vyčistili profesionáli. „Odstránenie, čistenie graffiti“

//Posprejovanú garáž vyčistili profesionáli. „Odstránenie, čistenie graffiti“

Posprejovanú garáž vyčistili profesionáli. „Odstránenie, čistenie graffiti“

Je to smutné, no až príliš veľa ľudí býva ku svojmu okoliu ľahostajných dovtedy, kým sa dajaký nepríjemný kotrmelec neudeje aj na ich prahu. Potom takéto typy rady kričia, hľadajú vinníka, čakajú riešenia a chcú ukrižovať. Nie, nemoralizujeme, ale niekedy je naozaj lepšie predvídať a nachystať si odpoveď skôr, ako príde samotná otázka.

Dobrým…

 cena odstránenie graffitiDobrým príkladom takéhoto „príbehu o nepríjemnom kotrmelci“ bývajú naše steny, fasády a graffiti z rúk sprejerov, teda skôr vandalov, či nevychovaných faganov. Pravda, nie vždy máme v ruke účinné nástroje, ktorými takéhto hrozby zažehnáme. Faktom ale ostáva, že veľa ráz nerobíme nič ani v čase, keď sa podobným problémom celkom dobre predchádzať.

Problémy…

Problémy okolo graffiti majú niekoľko úrovní. Od tých takmer kriminálnych, cez sociálne až po ekonomické a estetické. Málokto z nás s radosťou sleduje počmárané, poničené a zohavené steny alebo fasády obytných domov, priemyselných budov, či dokonca kultúrnych objektov. Napokon, ani pri najlepšej vôli na nich nenájdeme nič pekného alebo inšpirujúceho. Ten, kto graffiti vníma ako umeleckú disciplínu a má okrem talentu, aj imagináciu a tvorivý potenciál, chápe výčiny „pomýlených tvorcov“ rovnako ako drvivá väčšina spoločnosti. Navyše, pre svoje kreatívne zámery si hľadá a nájde, celkom iné miesta a prostriedky. Najmä také, ktorými nepoškodzuje verejný alebo súkromný majetok.ako odstrániť graffiti

V obecnej…

V obecnej rovine sa potom väčšina z nás zhodne na fakte, že graffiti – denne vídané čmáranice nekompetentných vandalov – bývajú skôr prázdnym gestom akejsi „komunikácie“ s okolitým svetom, prípadne rebéliou bez obsahu. Sprejerské úlety preto dokážu iba jediné: ničiť majetok, ktorý autorovi nepatrí, a to závažným spôsobom a na pomerne dlhý čas. Našťastie, veci nikdy nie sú čierne alebo biele. A tak sa aj v tejto oblasti nájde kopa ľudí, ktorí dokážu s graffiti a sprejermi bojovať. A to predovšetkým formou účinnej prevencie. K popredným firmám, ktoré tento prejav vandalstva potierajú, patrí naša upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA.

čím odstrániť graffitiOtázke…

Otázke odborného odstraňovania, likvidácii, a najmä prevencii vzniku graffiti sa firma venuje profesionálne už dve desaťročia. Z pohľadu trhu a odborných hodnotení býva spoločnosť A SERVIS LIPKA považovaná za jedinú profesionálnu firmu u nás, ktorá garantuje nielen stabilne vysokú kvalitu antigraffitovej ochrany. Ale tiež najnižšiu cenu svojich služieb. Naša firma tak veľmi účinne a spoľahlivo odstraňuje graffiti, čistí fasády, realizuje ochranné nátery alebo antigraffiti nástreky. Zákazníkom taktiež ponúka jedinečný projekt známy ako Systém čistých budov. V zásade ide o koncept odborne garantovanej a účinnej prevencie antigraffiti ochrany prepojenej s pružným systémom odstraňovania nových graffiti.

Samotné…

Samotné čistenie graffiti má svoje presné technologické postupy, skryté pravidlá a „zlaté zásady,“ ktoré však skúsení zamestnanci spoločnosti A najlacnejšie odstránenie graffitiSERVIS LIPKA z dennej praxe dobre poznajú a presne ich pri svojej práci využívajú. Napríklad také čistenie fasád, či veľkých plôch zo žuly, mramoru a pod., nie je žiadna maličkosť. Farby v spreji dokážu celkom beztrestne prenikať až dovnútra kameňa. Aj preto býva úplné a precízne vyčistenie takejto plochy pomerne náročná úloha.

Aj keď sa…

Aj keď sa vyčistená fasáda javí byť v poriadku, veľmi často zjavia nové fľaky a škvrny, ktoré sprejová farba v hĺbke kameňa zanechala. V takýchto prípadoch potom jediným, technicky realizovateľným a finančne schodným riešením býva špecializovaná odborná firma, ktorá postihnutú plochu tzv. kryštalizuje, takže farbou poničenú vrstvu celkom odstráni. Pre našich klientov zdôrazňujeme, že pri čistení graffiti na bežných alebo tiež štruktúrovaných omietkach treba počítať s tým, že napriek veľmi opatrnému a postupnému čisteniu sprejovej farby, padne za obeť aj kus pôvodného fasádneho náteru.prípravky na odstránenie graffiti Čo je – žiaľ – dôsledok agresívnosti sprejových farieb¨. Ktoré prenikajú až do samotnej štruktúry omietky.

Ak sa tak…

Ak sa tak už stane, odborný postup pracovníka našej spoločnosti A SERVIS LIPKA býva nasledovný. Skúsený špecialista takéto graffiti vyčistí až na úroveň nejasného, očividne rozmazaného fľaku. Následne takto ošetrené miesto pretrie vopred pripravenou farbou, ktorá sa namieša tak, aby sa čo najviac ponášala na pôvodný náter. Spolu s týmto opísaným postupom, by sme radi zákazníka informovali aj o ďalšej nástrahe graffiti a sprejerských farieb. V prípade, že chce prejav vandalstva zo svojej steny odstrániť vlastnými rukami a celé graffiti narýchlo pretrie dajakou farbou, ktorá sa aspoň sčasti podobá tej pôvodnej, nevybral si správne riešenie.

Graffiti,…kvalitné odstránenie graffiti

Graffiti, ktoré je len takto „nahnevane“ zatreté, bude veľmi skoro opäť presvitať a po krátkom čase a zjaví v ešte horšej podobe ako na začiatku. Sila farieb v spreji to dokáže bez väčších problémov. Klient si preto týmto krokom nijako nepomohol. Bude ešte viac frustrovaný. A napokon i tak siahne po odbornej pomoci profesionálov. Dôležitá technologická informácia. Akékoľvek graffiti odstraňuje naša spoločnosť A SERVIS LIPKA len pri podmienke, že vonkajšia teplota ešte neklesla pod 10 stupňov Celzia. Aj preto by sa čmáranice na fasádach mali likvidovať bezodkladne. Pokiaľ ešte praje počasie.

Spomedzi…

Spomedzi série najrôznejších poučení a návodov ako sa s graffiti vysporiadať rýchlo a účinne, vystupujú do popredia hlavne tie odborné, praxou preverené riešenia. Pričom prioritným býva najmä antigraffiti ochrana.kto odstráni graffiti Jedinečný, progresívny náter nielenže dokáže veľmi účinne zabrániť sprejerom pri „tvorbe“ nových čarbaníc. Ale ošetrenú plochu nadlho a spoľahlivo ochráni aj pred bežným atmosférickým spadom. Skutočne dôležitým prvkom v celom systéme prevencie proti graffiti, ktorý spoločnosť A SERVIS trvale preferuje. Tvorí spomenutý Systém čistých budov. Klientom firmy poskytuje flexibilné odstraňovanie graffitov spojené s nanesnením antigraffitového náteru. Zároveň však garantuje aj promptnú servisnú údržbu novopoškodených fasád.

V rámci…

V rámci Systému čistých budov to potom funguje nasledovne. Ak si klient nechá na fasáde odstrániť graffiti a vyčistená plocha je následne ošetrená antigraffiti náterom. Prípadná likvidácia nového graffiti potom zákazníkovi ušetrí nemalé peniaze. Súčasťou takéhoto zásahu býva tiež obnovenie antigraffiti náteru. Ukazuje sa, že väčšine problémov, ktoré likvidácia graffiti so sebou prináša, sa dá účinne predchádzať premysleným použitím modernej antigraffiti ochrany. Tento progresívny technologický postup preto reprezentuje to najlepšie z odstránenie graffiti z fasádydnešných technických a chemických postupov. A tak je možné graffiti odstraňovať aj bez výrazného poškodzovania vzhľadu pôvodnej fasády.

Realizovanie…

Realizovanie špeciálnych antigraffiti náterov sa vykonáva vždy podľa veľmi presných a overených technologických postupov, ktoré všetci pracovníci A SERVIS LIPKA bezchybne ovládajú. Napokon, aj preto naša firma zamestnáva len kmeňových pracovníkov, a nie brigádnikov. Získať dostatok príslusných odborných skúseností. Predpísané vedomosti a pemzum zručností, sezónny zamestnanec skrátka nestihne. Takže pri hladkých fasádnych plochách bývajú nanesené tri vrstvy náteru. Ak ide o fasády so štrukturovaným povrchom, tie viac pórovité alebo nerovné, aplikácia máva od šestich do dvanástich opakovaní. Firma A SERVIS tento antigraffiti AGO náter nanáša aj na špecifickejšie povrchy, napr. marmolit.

odstránenie graffiti z betónuIba malé…

Iba malé odbočenie k téme marmolitu. Antigraffiti ochrana býva pri tomto povrchu obzvlášť prospešná. Ak sa má totiž z fasády s marmolitovou úpravou odstraňovať graffiti, ide o takmer nerealizovateľný postup. Často ostáva len jediné riešenie, ktorým býva nová vrstva marmolitu. Aj preto je v tomto prípade antigraffiti AGO náter krokom správnym smerom. Veľkou výhodou moderného antigraffiti náteru je tiež možnosť použiť ho na rôzne typy povrchov. Niekoľko výnimiek z pravidla predstavujú iba leštené kovy, sklenené plochy alebo polykarbonáty. Samotné nanášanie AGO náteru na fasádu pritom má len jednu, aj keď zásadnú podmienku, ktorou ostáva vonkajšia teplota.

Antigraffiti AGO…

Antigraffiti AGO preukazuje svoje vynikajúce služby všade. A je celkom jedno, či ide o rodinný dom, panelák, veľký priemyselný objekt alebo opravenú historickú pamiatku. V zásade sa táto ochrana uplatí všade tam, kde sa objavia drzí sprejeri a ich zvrátené predstavy o „street arte.“ Na odstránenie graffiti z teháldruhej strane má antigraffiti AGO náter nezastupiteľnú úlohu i na miestach, kde nie je možná iná, napr. technická ochrana objektu. Pre túto oblasť prevencie je dôležité poznať ešte jednu podstatnú informáciu, pričom má pozitívny dopad na spokojnosť klienta a komplexnosť realizovaných služieb. Ak bol na konkrétnej budove, fasáde, či ploche, realizovaný spoločnosťou A SERVIS LIPKA špeciálny antigraffiti AGO náter, dostáva klient z našej strany plné garancie ďalšej ochrany.

To v zásade…

To v zásade znamená, že každý pokus o nové graffiti bude odstránený v termíne do štrnástich dní. Pričom tento postup tvorí štandardnú súčasť Zmluvy o dielo medzi firmou a klientami z územia Českej republiky, Slovenska a najnovšie aj Rakúska. ochrana pred graffitiMožno ešte treba dodať, že táto mimoriadne ústretová služba býva pre zákazníka v konečnom dôsledku nespochybniteľným a jasným dôkazom, že klient a jeho maximálna spokojnosť s poskytovanými službami boli a sú pre spoločnosť A SERVIS LIPKA vždy na prvom mieste.

Rýchle a kvalitné…

Rýchle a kvalitné odstránenie graffitov má svoj zásadný význam aj v spojitosti s realizovaným firemným programom – Systém čistých budov. Koncept a obsah programu sa na trhoch strednej Európy výnimočne dobre ujal, napokon dokladom týchto slov sú aj jeho pozoruhodné a stabilné výsledky. Aj preto sa celkom jednoznačne ukazuje, že keď sa nové graffiti odstránia bez zbytočného čakania sprejeri prestanú mať o dané miesto záujem. V tomto zmysle ich treba vlastne pochopiť a „poľutovať,“  keďže tento druh adrenalínu nie je práve z najlacnejších. 

Skúsme si…

Skúsme si teraz modernú technológiu čistenia graffiti, ktorú na troch strednej Európy poskytuje spoločnosť A SERVIS LIPKA aspoň krátko antigraffitová ochranazrekapitulovať. Po telefonickej dohode objednávky dostáva klient mailom popis prijatej zákazky, finančný rozpočet, detaily o termíne a čase. Ak s nimi vysloví súhlas je už len na nás, aby sme dané slovo do bodky splnili. Iba malé, no dôležité zamyslenie. Priami konkurenti našej firmy A SERVIS často veľmi radi všemožne spochybňujú ceny za nami poskytované služby s dôrazom na jedinú myšlienku. Že trh predsa dnes ponúka podstane lacnejšie a prijateľnejšie možnosti ako sa graffiti zbaviť. Povedané inak – práca Čistenie, odstraňovanie grafitov je vraj zbytočne drahým riešením.

Nebudeme…

Nebudeme na tomto mieste zabiehať do technických podrobností o postupe. Či kvalite práce alebo technológii, no naša firma každému svojmu zákazníkovi ponúka nanajvýš progresívnu, dlhoročnou praxou prevernú metódu, ktorá povrch fasády alebo steny nijako nepoškodzuje. Ale celú – sprejom poznačenú – plochu príkladne vyčistí a na dlhý čas, aj vďaka antigraffiti náteru, precízne ochráni. Klienti počas čistiacich prác firmy A SERVIS LIPKA oceňujú i jedinečný, ešte stále nie celkom bežný prístup, s akým sa naši ľudia ku svojej práci stavajú. Pracujú dobre naladení, pripravení a sústredení. Aj to jasne svedčí o firemnej kultúre našej spoločnosti. AGO na všetky povrchyZákazníkovi vedia navyše odborne poradiť a k jeho majetku sa chovajú ohľadplne.

Postup…

Postup čistiacej práce má presnú choreografiu. Predovšetkým, dobre vybraným chemickým prostriedkom naši zamestnanci odstránia z fasády všetky stopy graffiti, pričom z nich urobia akýsi nejasný fľak. Potom plochu prekryjú farbou, ktorá kopíruje pôvodný odtieň fasády. Po náležitom vysušení sa nanáša ochranný antigraffiti náter AGO. Po skončení práce a vynikajúcom výsledku sa klient mohol na vlastné oči presvedčiť, že graffiti z jeho fasády odstraňovali skúsení profesionáli, pre ktorých sú najvyššia spokojnosť klienta. A dobré meno firmy vždy na prvom mieste. rady ako odstrániť graffitiS prispením spoločnosti A SERVIS LIPKA plus účinného antigraffiti AGO náteru si zákazník navyše uvedomí, že akýkoľvek pokus o nové čmáranice odstránia špecialisti firmy obratom a kvalitne.

Presne…

Presne tieto pocity pred časom popísal náš klient, ktorý bol v jedno ráno tvrdo konfrontovaný s postriekanou fasádou svojej garáže. Keďže o nás vedel už zo svojho zamestnania, všetko dopadlo na výbornú. Spojili sme sa a dohodli. Garáž má dnes steny čisté, a navyše ochránené AGO náterom, takže v tomto smere už žiadne ranné prekvapenia nehrozia. Celá naša spločnosť A SERVIS LIPKA si bude považovať za česť, ak sa u vás doma, či vo firme, rozhodnete namiesto čistenia aj pre účinnejšiu prevenciu spojenú s antigraffiti AGO náterom. Veľmi radi vám dokážeme, že pre našich odborníkov nie sú vážne slová o profesionalite, kvalite a poctivom prístupe len prázdnymi frázami.

 

 

 

Rate this post
Napísal/a | 2018-02-13T13:03:15+00:00 február 13th, 2018|odstránenie graffity|0 Komentárov

Napíšte komentár