Kontakt

/Kontakt
Kontakt 2018-04-19T14:14:24+00:00

Sídlo spoločnosti SK

Pobočka Košice

A SERVIS LIPKA, s.r.o. A SERVIS LIPKA, s.r.o.
Mierova 159, 827 05 Bratislava Mäsiarska 40, 040 00 Košice
IČ: 36070289 DIČ: SK2020246965 IČ: 36070289 DIČ: SK2020246965
Tel: +421 483 240 016 Tel: +421 483 240 018
Tel: +421 911 740 933 Tel: +421 483 240 019

Zodpovedný zástupca:

Zodpovedný zástupca:

Katarína Pellerová Richard Németh
vedúci organizačnej zložky oblastný vedúci
Tel:+421 911 740 733 Tel:+421 911 740 735
Email: pellerova@a-servislipka.sk Email: r.nemeth@a-servislipka.sk